Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk

Kraamzorg LiemersCare biedt ook Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk

In de Natuurlijke Kraamzorg staat de samenhang tussen lichaam, ziel en geest centraal; de persoon als een geheel. Een goede balans versnelt de genezing. Het is gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Zijn opvattingen van de elementenleer, zelf opvoeding en zuivere waarneming vormen de basis. Met behulp van deze inzichten verfijnt de zorg voor moeder en kind. Belangrijke pijlers voor een gezond kraambed zijn leefwijze, gezonde en goede voeding, afwisseling tussen rust en inspanning, kleding en omhulling. Warmte en hechting met jullie kindje, dagelijks huid op huid contact vergroot de band tussen ouders en kindje. De kraamweek verloopt in grote lijnen hetzelfde als bij een gewone kraamweek. Echter bij de Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk ligt de nadruk op rust en ritme, voeding, natuurlijke materialen, aandacht en warmte.

Het belangrijkste van alles vinden wij hierin dat wij overleggen en luisteren naar jullie wensen en jullie manier van leven respecteren.

Al onze kraamverzorgenden zijn op de hoogte van de basisprincipes van natuurlijke kraamzorg. Vanwege de toenemende belangstelling bij zwangeren voor Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk krijgen jaarlijks een groep kraamverzorgenden een uitgebreide verdiepende scholing aangeboden. In zes bijeenkomsten leren deze kraamverzorgenden om natuurlijke benadering te hanteren tijdens het geboorteproces en in de kraamtijd. Door het jaarlijks opleiden van een groep kraamverzorgenden kan Kraamzorg LiemersCare voorzien in de groeiende vraag naar Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk.

Heb je vragen over Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk? Neem dan contact met ons op!