maandag 27 april 2015

Hielprik gaat screenen op 31 ziektes

Hielprik gaat screenen op 31 ziektes

Minister Schippers van Volksgezondheid breidt de hielprikscreening uit met 14 aandoeningen. Op dit moment wordt er getest op 17 ziektes bij pasgeborenen. In overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de professionals uit de zorg wordt gekeken hoe snel deze nieuwe ziektes verantwoord kunnen worden meegenomen in de screening.

Schipps breidt de hielprikscreening uit op advies van de Gezondheidsraad, die vorige week het rapport 'Neonatale screeningen, nieuwe aanbevelingen' uitbracht.

Met de hielprik kan een aantal zeldzame erfelijke ziektes worden opgespoord. Het gaat om ziektes waarbij het belangrijk is snel een behandeling in te zetten bijvoorbeeld met een speciaal dieet of medicijnen. Hoe eerder deze ziektes worden opgespoord, hoe beter. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind worden voorkomen of beperkt. Een belangrijk dilemma is of ook ziektes moeten worden toegevoegd waar nog geen behandeling voor is. Een reactie op de overige aanbevelingen van de Gezondheidsraad volgt zo spoedig mogelijk.

© Nationale Zorggids