dinsdag 12 januari 2016

Nieuwe regelgeving autostoeltjes: i-Size

In juni 2013 ging een nieuwe regel in wat betreft de autokinderzitjes. Deze regelgeving heet i-Size. De i-Size regelgeving is vanaf 2018 de enige regelgeving voor autostoeltjes. Tot die tijd zijn de oude en de nieuwe autostoeltjes tegelijkertijd op de markt.

Wat zijn i-Size kinderzitjes?

i-Size kinderzitjes voldoen aan de nieuwe i-Size norm. Ze kunnen worden beschouwd als de volgende generatie isofix-zitjes, en zijn te herkennen aan een nieuw goedkeuringslabel: de oude norm UN-ECE R44 maakt plaats voor UN-ECE R129. Beide normen gelden in heel Europa, ook in landen die geen lid zijn van de EU, zoals Zwitserland en Noorwegen.

Belangrijkste kenmerken:

  • i-Size zitjes kun je plaatsen op iedere zitplaats in een auto met een i-Size label.
  • De klasse-indeling is niet meer op gewichtsgroepen gebaseerd, maar op minimale en maximale lengte van het kind; net als kledingmaten. Dat is duidelijker voor ouders dan gewichtsaanduidingen.
  • i-Size kinderzitjes zijn beschikbaar voor kinderen tot circa 3,5-4 jaar oud, zeg maar de groep 0+ en groep 1 zitjes in de voorgaande norm (UN-ECE/R44).
  • i-Size heeft betrekking op isofix-stoeltjes waarbij je het kind niet met de auto-gordel vastzet, maar met harnasje of vangtafeltje.

Belangrijkste verbeteringen:

  • i-Size kinderzitjes moeten kinderen tot ze minimaal 15 maanden oud zijn (voorheen 9 kg, dat is vaak minder dan een jaar) achteruitkijkend kunnen vervoeren. Dat is veiliger, vooral voor kleine kinderen omdat daarvan het hoofd relatief zwaar is en de nek nog niet zo sterk. Als zij achterwaarts rijden, wordt hun hoofd en rug in de zitting van het autostoeltje gedrukt bij een frontale botsing. i-Size stoelen zijn goedgekeurd om kinderen in elk geval tot 15 maanden en 71 centimeter achterwaarts te vervoeren.
  • De auto en het zitje zijn beter op elkaar afgestemd; de autokant is universeler gemaakt. Daardoor hoef je als ouder minder uit te zoeken, zoals het checken van lijsten, om te kijken welk isofix-zitje in welke auto mag.
  • Bovendien is de bevestiging van kinderzitjes met de autogordel een nauwkeurige klus. Veel mensen hebben hier moeite mee hebben terwijl een niet correct bevestigd autostoeltje veel minder of zelfs geen bescherming biedt vergeleken met een goed bevestigd autostoeltje. i-Size autostoelen zijn eenvoudiger te bevestigen waardoor de kans op fouten kleiner is.
  • In de nieuwe norm is een botsing van opzij opgenomen, die ontbreekt nog in de voorloper (UN-ECE R44).

Kijk voor uitgebreidere informatie op de website van de Consumentenbond