Geboorte aangifte

Je kindje aangeven bij de Burgerlijke Stand

Binnen drie werkdagen na de geboorte moet je kindje worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar hij of zij geboren is. Dit kan een andere gemeente zijn dan de gemeente waar je zelf woont - bijvoorbeeld wanneer je in een ander ziekenhuis bevallen bent. Meestal doet de kersverse vader de aangifte en voor hem is dit vaak een heel bijzonder moment. Vergeet trouwens niet om een geldig identiteitsbewijs en eventueel jullie trouwboekje mee te nemen. En hoe raar het misschien ook klinkt: schrijf voor de zekerheid de geboortedatum, geboortetijd en de (officiële) namen van jullie kindje op een briefje. Jullie zullen niet de eersten zijn die - door alle drukte en zenuwen - bij de aangifte een foutje maken …

Personen die aangifte van een geboorte mogen doen

Niet iedereen mag aangifte van een geboorte doen. Eén van de volgende personen kan aangifte doen:

  • de vader of de moeder;
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was als de ouders geen aangifte kunnen doen, bijvoorbeeld een vriend of familielid;
  • een medebewoner van de woning waar het kind geboren is;, maar als er niemand bij de geboorte aanwezig was;
  • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek.

Benodigde documenten bij geboorteaangifte

Voor een geboorteaangifte zijn de volgende documenten nodig:

  • Geldig paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) van de persoon die aangifte doet. Of een rijbewijs als de persoon die aangifte doet woont in de gemeente waar aangifte wordt gedaan.
  • Een geldig paspoort of ID-kaart van de moeder. Of een rijbewijs als de moeder woont in de gemeente waar de aangifte wordt gedaan.

De volgende documenten zijn niet verplicht bij een geboorteaangifte. In sommige gevallen kunnen ze wel handig zijn om mee te nemen:

  • Geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind.
  • Een kopie van een eventuele erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
  • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt.

Kosten van de geboorteaangifte

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten als u een afschrift van de geboorteakte wilt.