Natuurlijke kraamzorg

Kraamzorg LiemersCare kan je gespecialiseerde natuurlijke kraamzorg bieden. Al onze kraamverzorgenden zijn op de hoogte van de basisprincipes van Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk. Vanwege de toenemende belangstelling bij zwangeren  krijgen jaarlijks een groep kraamverzorgenden een uitgebreide verdiepende scholing aangeboden. Bij de gespecialiseerde natuurlijke kraamzorg staat de samenhang tussen lichaam, ziel en geest centraal. De nadruk ligt op rust, regelmaat en harmonie.

Het gebruik van natuurlijke middelen in de verzorging van moeder en baby staan centraal even als de aandacht voor de warmte en tastzin.  

Gebaseerd op Rudolf Steiner

Het is gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Zijn opvattingen van de elementenleer, zelf opvoeding en zuivere waarneming vormen de basis. Met behulp van deze inzichten verfijnt de zorg voor moeder en kind. Belangrijke pijlers voor een gezond kraambed zijn leefwijze, gezonde en goede voeding, afwisseling tussen rust en inspanning, kleding en omhulling. Warmte en hechting met jullie kindje, dagelijks huid op huid contact vergroot de band tussen ouders en kindje.

De kraamweek verloopt in grote lijnen hetzelfde als bij een gewone kraamweek. Echter bij de Gespecialiseerde Kraamzorg Natuurlijk ligt de nadruk op rust en ritme, voeding, natuurlijke materialen, aandacht en warmte.

Bespreek je wensen met ons

Het belangrijkste van alles vinden wij hierin dat wij overleggen en luisteren naar jullie wensen en jullie manier van leven respecteren. Heb je vragen over gespecialiseerde natuurlijke kraamzorg? Neem contact met ons op!