Couveuse nazorg en gespecialiseerde kraamzorg

Couveuse nazorg

In sommige gevallen is het helaas nodig dat je baby een periode in de couveuse / het ziekenhuis ligt. Wanneer het moment is aangebroken dat je baby naar huis mag, kun je voor allerlei vragen komen te staan over de zorg. Juist dan is het prettig dat iemand hierin nog enkele dagen ondersteuning kan bieden. Onze kraamverzorgenden hebben extra kennis en ervaring om de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie voor jou, je baby en je partner plezierig te laten verlopen. Verlate kraamzorg kan gegeven worden vanaf de tiende dag tot maximaal 3 maanden na de bevalling. Vraag gerust bij je verzekeraar na of en hoeveel uren couveuse nazorg worden vergoed.

Gespecialiseerde kraamzorg

Er zijn een aantal bijzondere gevallen waarbij je aanspraak kunt maken op gespecialiseerde kraamzorg. Denk hierbij aan de zorg voor een adoptiekindje, een meerling of de zorg voor een te vroeg geboren kindje. In het geval dat je kindje voor of kort na de geboorte is overleden bieden wij ook zorg. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

 >>Terug naar Wat bieden wij?