Verloskundig Samenwerkingsverband

Kraamzorg LiemersCare is aangesloten bij alle VSV's in haar werkgebied. Een VSV is de basis voor de samenwerking tussen de verloskundigen in de eerste lijn en de zorgverleners in de tweede lijn.

Doelen van het verloskundig samenwerkingsverband zijn o.a.:

  • Afspraken maken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen en het creëren van een zorgcontinuüm.
  • Afspraken maken over de organisatie van de plaatselijke zorgketen (onder ander met de huisarts, maar ook met de tweede lijn), met duidelijke afspraken over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorg.
  • Casuïstiekbespreking.

Als leidraad voor de doelstellingen van een verloskundig samenwerkingsverband geldt dat de regionale/lokale zorgverleners een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de verloskundige zorg.

 >>Terug naar Wat bieden wij?