Vruchtwaterpunctie

Rond de 16e week van de zwangerschap kan een vruchtwaterpunctie gedaan worden om onderzoek te doen naar de chromosomen. De meest voorkomende chromosoomafwijking veroorzaakt het Downsyndroom, maar er kan ook gezocht worden naar vormen van een open ruggetje of open schedel. Het wegnemen van vruchtwater gebeurt met een naald die via de buikwand wordt ingebracht. Hiermee wordt vervolgens 15 - 20 milliliter vruchtwater opgezogen dat lichaamscellen van het kindje bevat die onder andere van de huid komen. Deze cellen worden vervolgens onderzocht op eventuele afwijkingen aan de chromosomen. Het vruchtwater zelf wordt onderzocht op de stof alpha-foetoproteïne. Als de hoeveelheid van deze stof verhoogd is, is dit een aanwijzing voor een open ruggetje of andere lichamelijke aandoening.

>>Terug naar onderzoeken